Kongreye Davet

EĞİTİMDE KİLİT ROL ÖĞRETMEN

Değerli Katılımcılar;

Toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli olan öğretmen eğitim sisteminin en temel, en kilit öğesidir. Gerek 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nde, gerek 11. Kalkınma Planı'nda ve gerekse 21. Milli Eğitim Şurası gündem maddeleri arasında "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" konularına özel önem verildiği görülmektedir. Kongrenin ana teması da bu doğrultuda Eğitimde Kilit Rol Öğretmenolarak belirlenmiştir.

Kongrenin ana hedef kitlesi lisansüstü eğitim yapan/yapmakta olan veya lisansüstü eğitim niyetinde olan öğretmenler olarak belirlenmiştir. Bunun yanısıra öğretmenlik ve eğitimle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim yapan / yapmakta olan eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları ve öğretmenlik alanları ile ilgili akademisyenler de kongrenin hedef kitlesi arasında yer almaktadır. İlki gerçekleştirilecek olan kongrede aşağıdaki konu başlıklarına yer verilecektir. Bunun dışında eğitimle ilgili diğer konular da kongre kapsamında değerlendirmeye alınacaktır. Kongre yüzyüze ve online oturumlardan oluşturulacaktır. Kongre 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Balıkesir'in Ayvalık İlçesi Sarımsaklı bölgesinde yer alan, T.C. Vilayetler Birliği Kuruluşu olan VE Hotels'de gerçekleştirilecektir. 

Kongrenin temel amacı öğretmenlerimizin ve öğretmen adaylarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları lisansüstü eğitim yapmaları konusunda teşvik etmektir. Kongrenin öğretmenler arasındaki diyaloğu ve işbirliklerini geliştireceği ve öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri hususunda katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nin (LOCK) katılımcılar için faydalı olmasını ve verimli tartışmaların gerçekleştirildiği bir paylaşım ortamı olmasını dileriz.

Konu Başlıkları (Alfabetik olarak sıralanmıştır)

 • Afet Eğitimi
 • Akran Zorbalığı
 • Beslenme ve Eğitim
 • Bilgisayar Oyunları ve Eğitim
 • COVID-19 Salgınının Türk Eğitim Sistemine Yansımaları
 • Din Eğitimi ve Öğretimi
 • Doğada Eğitim
 • Eğitici Oyunlar ve Tasarımı
 • Eğitim Denetimi
 • Eğitim Finansmanı
 • Eğitim Ortamları
 • Eğitim-Öğretim Sürecinde Rehberlik
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Programları ve Öğretim
 • Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları
 • Eğitim Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitim ve Sivil Toplum
 • Eğitim ve Şiddet
 • Eğitimde Ahlak ve Etik
 • Eğitimde Akreditasyon ve Sertifikalandırma
 • Eğitimde Devam-Devamsızlık
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği
 • Eğitimde İyi Örnekler
 • Eğitimde Ölçme Değerlendirme Uygulamaları
 • Eğitimde Özel Sektör ve Özel Okullar
 • Eğitimin Geleceği
 • Fen Eğitimi
 • Kademeler Arası Geçiş Sistemleri
 • Kapsayıcı Eğitim ve Uygulamaları
 • Karakter ve Değer Eğitimi
 • Matematik Eğitimi
 • Mesleki ve Teknik Eğitim
 • Mobil Uygulamalar ve Eğitim
 • Okul Aile İş Birliği
 • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Okul ve Sınıf Mimarisi
 • Okul ve Sınıf Rehberliği
 • Okulöncesi Eğitim
 • Online Oyunlar ve Etkileri
 • Ortaöğretim
 • Oyunla Eğitim
 • Öğretmen Motivasyonu
 • Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi
 • Özel Eğitim
 • Program Değerlendirme Çalışmaları
 • Simulasyon ile Eğitim
 • Sosyal Medya ve Eğitim
 • Temel Eğitim
 • Türkçe Eğitimi
 • Uzaktan Eğitim Süreci ve Yaşanan Sorunlar
 • Video Platformları ve Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Yaratıcılık ve Sanat Eğitimi
 • Yetişkin Eğitimi
 • Yükseköğretim
 • Yükseköğretime Giriş
 • Yunus Emre ve Türkçe Yılı
 • Diğer Konular

09 Mart 2022, Çarşamba 2401 defa okundu