Bildiri ve Poster Yazım Kuralları

Özet bildiriler sistem üzerinden toplanacaktır. Bildiri gönder linkine tıklayarak yönlendirileceğiniz sisteme kayıt olduktan sonra bildiri özetinizi yükleyebilirsiniz.

SÖZLÜ BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Bildiri Sunum Şablonuna Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ!

Bildirinizi yazarken aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:

1. Bildiri özetleri en az 150, en fazla 400 kelime olmalıdır.

2. Bildiri özeti çalışmanın amacını, yöntemini, bulgular ve sonuçları içermelidir. Henüz tamamlanmamış çalışmalar için sonuçlara bildiride yer verileceği belirtilmelidir. 

3. Çalışmaya ait en az 2, en fazla 4 anahtar sözcüğe yer verilmelidir.

4. Bildiri sunum süreleri en fazla 15 dakika ile sınırlıdır.

5. Bildiri sunum dili Türkçe'dir. Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak gönderilmelidir. 

6. Gönderilecek bildiri daha önce herhangi bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olmalıdır.

7.Bildiri gönderimi ve kayıt işlemleri konusunda yaşanabilecek sorunlar veya bilgi talepleri için iletisim.lock@gmail.com mail adresinden iletişim sağlayabilirsiniz.

 

POSTER BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 • Poster boyutları:  70 (yatay) x 90 (düşey) cm şeklinde mümkünse dik olarak hazırlanmalıdır.

 • Başlık ve Yazarlar: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz). Yazar isimleri ve iletişim adresleri 36 punto ve koyu olarak italik bir şekilde yazılmalıdır. Poster sunumunu yapacak yazarın adının altı çizili olmalıdır.

 • Metinde Bölüm Başlıkları ve Metin Yazımı: 

  Kâğıdın bütün kenarlarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

  Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.

  Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

 • Yazım Kuralları : Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

  Poster hazırlarken, görselliği arttıran renkli şekil ve fotoğrafların kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Kullanılan şekillderde yazılar ve karakterler kolaylıkla okunabilmelidir.

 • Poster hazırlama sürecinde verilmek istenen mesajın anlaşılır olması, okuyucunun hatırlayacağı biçimde önemli noktaların vurgulanması, kelimelerin görseli anlatacak şekilde özenle seçilmesi, yazım ve anlatım biçiminin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir.

 • Posterlerin asılması: Posterler düzenleme kurulu tarafından belirlenecek oturuma göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolara asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda izleyicilere bilgi vereceklerdir.

 • Posterlerin kaldırılması: Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu olmayacaktır. Sunumu yapılmayan çalışmalara katılım belgesi verilmeyecek ve kongre kitapçığında da yer almayacaktır.

 

Eğitimde İyi Örnekler Bildiri Şablonu İçin Tıklayınız.

Eğitimde İyi Örnekler Sunum Şablonu İçin TIKLAYINIZ!

 

 


01 Mayıs 2022, Pazar 2817 defa okundu