Çalıştaylar

Çalıştay ismi:  İngilizce Zamanlar Konusunu Pratik Etmede Kullanılabilecek Pratik Oyunlar

Çalıştay Lideri: Doç. Dr. Kürşat CESUR & Öğretim Görevlisi Çiğdem CESUR

Çalıştay İçeriği: Çocuklar en iyi oynayarak öğrenirler. Hiçbir çocuk dil öğrenmek için sınıfa girmez. Dil öğrenmek çocuklar için bir motivasyon kaynağı değildir. Aksine, yabancı gördükleri şeylerden kaçınırlar. Oyunlar çocukların eğlenmeleri için eşsiz kaynaklardır ve çocuklar eğlenceyi bulabilme ve yaşayabilme konusunda harika kapasiteye sahiptirler. Çocuklar için oyun ve etkinlik hazırlamak da öğretmenler için zor olabilir. Çocukların dikkat süreleri çok kısıtlı olduğundan etkinliklerde çeşitlilik de oldukça önemlidir. Ayrıca, materyal hazırlamak öğretmenler için vazgeçilmez ama zordur. Bu çalıştay öğretmenlere ve öğretmen adaylarına nasıl pratik eğitim materyalleri hazırlayabileceklerini ve hazırladıkları materyal ile nasıl 30’dan fazla etkinlik yapabileceklerini etkileşimli bir şekilde göstermeyi amaçlamaktadır. Çalıştay boyunca etkinliklerde kullanılacak materyalin nasıl hazırlanacağı kısaca anlatılacak. Daha önceden hazırlanmış kartlarla “What is missing”, “What’s more”, “Stick it”, “Open or Close”, “Cowboy”, “Memory”, “Erase a Word”, “Sumo”, “Pass the River”, ve “Whisper Me” gibi özellikle kelime öğretiminde kullanılan birçok oyunun dil bilgisi konularını pekiştirmede de nasıl kullanılabileceği uygulamalı olarak, etkileşimli bir şekilde katılımcılara sunulacaktır.

Süre: 90 dk.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Oyunları oynarken rahat hareket edebilecekleri kıyafet giymeleri gerekebilir.

 

Öğr. Gör. Erdem EREM (https://linktr.ee/erdemerem)

Çalıştay ismi:  Keyifle Öğreniyorum: Drama

Çalıştay Lideri: Öğr. Gör. Erdem Erem – Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Çalıştay İçeriği: Eğitimde yaratıcı drama yönteminin öğretimde kullanılması üzerine yapılandırılan çalıştay. Doğaçlama, oyun ve eğitimde yaratıcı dramanın asallarının kullanıldığı bir öğrenme ortamında EYD yönteminin nasıl kullanılabileceğine giriş niteliğinde yaparak yaşayarak temelli bir süreç olacaktır.

Süre: 90 dk

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler:  Rahat hareket edebilecekleri kıyafet giymeleri gerekmektedir.

 

Arif VATANSEVER

Çalıştay ismi: Eğitimde Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) [VR] Atölyesi

Çalıştay Lideri: Arif Vatansever,  Balıkesir Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Çalıştay İçeriği: Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) [VR] bilgisayar kaynaklı veriler yardımıyla sanal bir ortamda yaratılmış, kullanılan donanımlar sayesinde görsel, işitsel ve hatta dokunsal olarak desteklenerek kullanıcıya yapay bir gerçeklik sunan, etkileşimli bir deneyim türüdür. Yaratılan bu sanal algısal ortam gerçek dünyaya birebir benzeyebildiği gibi fantastik ve fiziksel gerçeklikten uzak deneyimler de içerebilmektedir. Günümüzdeki VR teknolojileri genellikle sanal gerçeklik gözlükleri veya çoklu ortam yansıtma sistemleri ile birlikte hareketli zemin sistemleri, titreşim taklit edebilen aygıtlar gibi kullanıcının fiziksel varlığının sanal ortamda olduğu algısını oluşturmaya çalışan sistemlerle eş zamanlı olarak kullanılabilmektedir. Bu atölyede, bu sistemleri yakından tanıyarak, Unity 3D Motoru kullanılarak uygulamalar yapacak ve bu uygulamaları deneyimleme şansını elde edeceksiniz.

Süre: 90 dk.

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını getirmeli, bilgisayarlara Unity Store’dan Unity programı kurulmuş olması, Asset Store’dan SteamVR Plugin’in yüklü olması gerekmektedir.

Çalıştay ismi:  Düşünen Sınıflar Tasarlamak

Çalıştay Lideri: Dr. Serkan DEMİR / Eğitim Programları Geliştirme Uzmanı

Çalıştay İçeriği: 

Bu atölyede amaç öğretmenlerin zenginleştirilmiş öğretim tasarımı hazırlamaya yönelik deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Zenginleştirilmiş öğretim tasarımı hazırlamada 3 temel boyutu göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar sırasıyla üst düzey sorular sorma, düşünme becerilerini geliştirme ve teknolojiyi derslere entegre etmektir. Bu atölye ile öğretmenlerin üst düzey soru sorma yollarını deneyimlemeleri ve düşünme becerilerini sınıflarda uygulama yollarını fark etmeleri sağlanacaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı Sayısı: 30 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Her katılımcı kendi kişisel bilgisayarını getirmelidir.

Çalıştay ismi:  Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları(Blok Temelli Yapay Zeka Uygulamaları)

Çalıştay Lideri: Ümit YEL/ BT İl Koordinatörü(Balıkesir)

Çalıştay İçeriği: 

Bu atölyede amaç, kodlama ve robotik eğitimlerinde sıklıkla kullanılan blok temelli kodlama araçlarının kullanarak, makine öğrenmesi ve yapay zeka uzantılarının yardımıyla farklı robotic kodlama uygulamaları gerçekleştirmeyi hedeflenmektedir.Bu atölye çalışması ile katılımcılar, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde kullanılabilecek oldukları farklı blok temelli kodlama-robotik araçları ile tanışacaktır. Atölye çalışmasında görüntü işleme, se sile robot kontrolü gibi farklı uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Süre: 90 dakika

Katılımcı Sayısı: 20 kişi

Çalıştaya katılım öncesi yapılması gerekenler: Katılımcılar için kamera özelliği olan laptop, mbot ve Arduino cihazları atölye lideri tarafından temin edilecektir.

Çalıştay ismi: Çocuk Hakları Eğitimi Atölyesi

Çalıştay Lideri: Dr. Seda ÇARIKÇI

Çalıştay İçeriği: 

Bu atölyenin amacı; öğretmenlerde ve öğretmen adaylarında çocuk hakları konusunda farkındalık yaratmak ve bu hakların eğitimi ve öğretimi ile ilgili farklı bakış açıları kazandırmaktır. Çocukların hak ve özgürlüklere saygılı, demokratik bireyler olarak yetişebilmeleri için öncelikle sahip oldukları hakları öğrenmeleri gerekmektedir. Bu nedenle okullarda etkili ve planlı olarak sürdürülecek çocuk hakları eğitimi etkinliklerine ihtiyaç vardır. Bu atölyede katılımcılar, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak hazırlanan çocuk hakları eğitimi etkinliklerini uygulayacaklardır. Böylece çocuk hakları eğitiminde kullanılabilecek örnek öğrenme yaşantıları deneyimlemeleri ve örnek etkinlikler geliştirmeleri yolunda farkındalık kazanmaları sağlanacaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı Sayısı: 20 kişi


11 Nisan 2022, Pazartesi 2396 defa okundu