Yayın Olanakları

Sayın katılımcılar,

Kongremize gönderilen özet bildiriler özet bildiri kitapçığında yayınlanacaktır.

 

Tam metin yayın imkanları aşağıdaki gibidir:

1) Kongre Kitabında Tam Metin Bildiri Yayını: Kongrede sunulan bildirinizin tam metnini 31 Ağustos 2022 tarihine kadar sistem üzerinden göndererek elektronik ortamda çıkarılacak ISBN'li kongre kitabında tam metin olarak yayınlanatabilirsiniz. Elektronik kitap kongre web sayfasında yayınlanacaktır. 

Tam metin yükleme işlemi sadece bildiriyi sisteme yükleyen irtibat yazarları tarafından yapılabilir. Sisteme giriş yapıldıktan sonra, tam metnini yüklemek istediğiniz bildirinizi seçmeniz ve sağ tarafta bulunan menüden bildiri dosyaları sekmesini tıklayın. Açılan sayfadan dosyanızı seçerek yükleme yapabilirsiniz.

Bildiri tam metinleri örnek şablona göre hazırlanmalı, ekler dahil 15 sayfayı aşmamalıdır.

2) Hakemli Dergilerde Makale Olarak Yayın: İsteyen katılımcılar bildirilerini aşağıda yer alan dergilerde makale olarak da yayınlatabilirler. Makale olarak yayınlanması istenilen bildiriler hakem sürecinden geçtikten sonra yayınlanacaktır. Bunun için tercih ettiğiniz ilgili dergilerin web sayfalarında yer alan yazım kuralları göz önünde bulundurulmalıdır.

Makalenin yayınlanması için hakem sürecini geçmesi gerekmektedir. Kongrenin dergi hakem sürecine ve yayın sürecine müdahale hakkı bulunmamaktadır.

DERGİLER 

1. Uluslararası Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

International Journal of Innovative Approaches in Education  (IJIAPE)

(Yalnızca İngilizce makale kabul etmektedir)

ijiape.penpublishing.net

 

2. ​Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

International Journal of Innovative Approaches in Social Sciences (IJIASOS)

ijiasos.penpublishing.net

 

3. Uluslararası Fen Bilimlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi

International Journal of Innovative Approaches in Science Research (IJIASR)

ijiasr.penpublishing.net

 

4. Okul Öncesi ve Temel Eğitim Dergisi

Journal of Preschool and Elementary Education (JPEE)

jpee.penpublishing.net

 

5. Eğitimde Teknoloji Uygulamaları Dergisi

Journal of Technology Applications in Education (JTAE)

jtae.penpublishing.net

 

6. Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi Dergisi

Journal of Educational Philosophy and Sociology (JEPS)

jeps.penpublishing.net

 

7. Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi

Journal of Social Science and Values Education (JSVE)

jsve.penpublishing.net

 

8. Çocuk Hakları ve Eğitimi Dergisi

Journal of Children's Rights and Education (JCRE)

jcre.penpublishing.net

 

9. Uluslararası Engelsiz Yaşam ve Toplum Dergisi

International Journal of Barrier Free Life and Society (BAFLAS)

baflas.penpublishing.net


01 Ağustos 2022, Pazartesi 1699 defa okundu